Avís legal i privacitat

OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de SONIA MARTINEZ GOMEZ, amb NIF 46.785.510-Z, amb domicili professional a Av. Diagonal, 343, 2on 3a, de Barcelona, ​​Espanya; amb correu electrònic de contacte smagom@hotmail.com. A més, es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents a la d'SONIA MARTINEZ GOMEZ, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. SONIA MARTINEZ GOMEZ es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de SONIA MARTINEZ GOMEZ, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de SONIA MARTINEZ GOMEZ, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d' explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.
Pel que fa a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, SONIA MARTINEZ GOMEZ reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets o responsabilitat de SONIA MARTINEZ GOMEZ sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de SONIA MARTINEZ GOMEZ, llevat que es manifesti de forma expressa.
 
CONTINGUTS:
Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de SONIA MARTINEZ GOMEZ, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual SONIA MARTINEZ GOMEZ no es fa responsable de la possible manca d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, SONIA MARTINEZ GOMEZ recomana a l'usuari la comprovació de la informació rebuda amb altra font.
Es facilita a través d'aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.
 
ACCÉS I ÚS:
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de SONIA MARTINEZ GOMEZ o de tercers .
Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.
 
RESPONSABILITAT:
SONIA MARTINEZ GOMEZ no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella .
 
SERVEI:
SONIA MARTINEZ GOMEZ es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIO DE DADES:
Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació, SONIA MARTINEZ GOMEZ vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada en relació amb les seves dades personals.
Compliment de la normativa de protecció de dades: SONIA MARTINEZ GOMEZ compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractades d'acord amb les exigències legals.
Mesures de Seguretat: s'aplicaran les preceptives mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.
Informació bàsica que s'amplia més endavant:

Responsable: SONIA MARTINEZ GOMEZ.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat pel que fa a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: consentiment de l'interessat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i / o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s'especifiquen a la informació ampliada.
Informació ampliada:
Responsable: SONIA MARTINEZ GOMEZ
NIF: 46.785.510-Z
Adreça professional: Av. Diagonal, 343, 2on 3a, de Barcelona
Contacte: smagom@hotmail.com.
Delegat de Protecció de Dades: no existeix, en no ser preceptiu.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: no existeix, en no ser preceptiu.
finalitats:

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(A) L'informem que les dades personals que ens faciliti i aquells que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de SONIA MARTINEZ GOMEZ, i seran destinats exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat pel que fa als serveis i informació oferts.

(B) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents a la web, o omple algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s'utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d'algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per a una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol·licitud d'informació i / o servei, sol·licitar un catàleg, inscripció a actes o activitats, gestionar la queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per part seva.

(C) Part privada del web, Oficina Virtual: per gestionar l'accés i ús de la part privada del web.

(D) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(I) Xarxes socials: SONIA MARTINEZ GOMEZ posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i / o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l'avís legal del web, així com per aquelles Condicions d'ús, Polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. SONIA MARTINEZ GOMEZ tractarà les dades que ens faciliti fent-seguidor a fi d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d'activitats de SONIA MARTINEZ GOMEZ o de tercers que puguin estar relacionades amb la seva activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(F) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la web i / o als formularis que puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s'aplicarà el present avís legal i de privacitat.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l'interessat.

Les dades es conservaran durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.


ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:
Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de SONIA MARTINEZ GOMEZ. Els llocs enllaçats no estan controlats per SONIA MARTINEZ GOMEZ, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. SONIA MARTINEZ GOMEZ no es fa responsable d'actes de "webcasting" o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. SONIA MARTINEZ GOMEZ només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per part de SONIA MARTINEZ GOMEZ.
SONIA MARTINEZ GOMEZ informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests "links" no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, SONIA MARTINEZ GOMEZ no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de SONIA MARTINEZ GOMEZ, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari , i els de Barcelona en el cas que aquest resideixi fora del territori de l'estat espanyol.
L'accés a la pàgina web de SONIA MARTINEZ GOMEZ implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i / o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui, a SONIA MARTINEZ GOMEZ , amb domicili professional a Av. Diagonal, 343, 2on 3a, de Barcelona; i amb correu electrònic de contacte smagom@hotmail.com. També té dret a formular reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SONIA MARTINEZ GOMEZ no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan SONIA MARTINEZ GOMEZ disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.

Vols saber qui ets en realitat? Esbrina per què et costa prendre una decisió. Què vols en realitat? Els teus amics ja ho tenen clar i tu encara no?

Contacte

Copyright © 2024 Orientados. Tots els drets reservats.
Dissenyat per Turipano360